Chuỗi thông tin sự thật về MEX – Multibank Group Lừa Đảo: Siêu Lừa
Chương 6: Làm giả các giải thưởng Forex

Giám đốc điều hành: Naser Taher
Con trai ông ta: Yahya Taher

MEX – Multibank Group lừa dối trắng trợn và xem thường khách hàng khi trắng trợn khi tạo ra những giải thưởng giả mạo và đăng lên website. Tai sao tôi biết nó giả mạo?
Bởi thương hiệu MEX – Multibank Group mới được đăng ký vào năm 2017 nhưng tất cả những giải thưởng được đăng lên website là từ năm 2016, 2015, 2013…

Dưới đây là xác nhận đăng ký nhãn hiệu hiệu Multibank Exchange Group. Ngày hiệu lực là 05/06/2017

Những giải thưởng ở trên website là Multibank từ năm 2016,2015, 2014, 2013, 2012 …

Đây là 1 sự photshop trắng trợn. Ngoài ra các bạn có thể tìm kiễm những giải thưởng này trên google hoặc baidu xem nó có thật không nhé hoặc có đúng MultibankFX được nhận giải không nhé .