Sự Thật về MEX- multibank group SCAM: SIÊU LỪA ĐẢO
Chương 3: Xoá lợi nhuận của nhiều khách hàng

Giám đốc điều hành: Naser Taher
Con trai của ông: Yahya Taher
Mex – Multibank Group thực sự là những kẻ Mafia trong ngành ngoại hối.
Họ đã xoá lợi nhuận của nhiều khách hàng với những lý do vô lý
Link bên dưới là một trong nhiều trường hợp

Thành viên: 66100884
Mật khẩu: nvtcat091845
Sever: MEXIntGroup-Real
Tôi chắc chắn với bạn rằng, tài khoản này sẽ bị xóa sau khi tôi đăng chủ đề này. Nhưng tôi đã quay video lại và lưu lại lịch sử.
Họ đã xóa lợi nhuận với số tiền
2 821,24 USD

3 900 USD
=> họ nói rằng họ có quyền xoá các lệnh ít hơn 120 giây. Nhưng họ chỉ xóa các lệnh có lợi nhuận nhưng không xóa lệnh bị lỗ
Và họ xoá tiếp:
$ 4 700
=> họ nói biểu đồ này có một số sai lầm nên lệnh này không công bằng.