Sự Thật về MEX- multibank group SCAM: SIÊU LỪA ĐẢO
Chương 2.1: Làm chậm lệnh của các khách hàng có lợi nhuận

( tôi sẽ đăng về trượt giá trong chương 2.2)

Đội ngũ dealer của MEX:

+ Mục tiêu: làm cho khách hàng mất tiền nhiều nhất có thể.
+ Nhiệm vụ: cho MEX ăn tiền từ số lỗ của khách hàng

Họ rất ghét các khách hàng có lợi nhuận.
Họ đối xử với khách hàng như những đứa trẻ khi cố ý làm chậm khớp lệnh của khách hàng.

Có nhiều trường hợp, nhưng tôi chỉ đề cập đến 4 trường hợp trong link này: