Chuỗi thông tin sự thật về MEX – Multibank Group Lừa Đảo: SIÊU LỪA ĐẢO
Chương 4: MEX – Multibank là công ty Trung Quốc nhưng giả là công ty Mỹ

(Chúng tôi sẽ đăng tiếp các thông tin sự của MEX – Multibank ở các tập sau)
MEX – Tập đoàn Multibank được thành lập bởi Naser Zakaria Al-Taher ở Thiên Tân, Trung Quốc
Nhưng nó giả mạo là được thành lập ở California, Mỹ và đã viết điều này trong trang web của họ www.multibankfx.com
I / Họ đã giả mạo như thế nào?
Bước 1: Họ trả tiền ngầm cho Businesswire để viết bài nói dối ở đây: https://www.businesswire.com/…/MultiBank-Exchange-Group-Pre…
Bước 2: Họ đăng mô tả công ty lên Wikipedia và thêm vào liên kết trên để có sự chấp thuận từ Wiki
Bước 3: Họ viết trên trang web của mình rằng công ty được thành lập tại Mỹ.
II / Làm thế nào để kiểm tra công ty là có thật hay không ở Mỹ?
1 / Yêu cầu các công ty gửi bản sao Giấy Phép Đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Báo cáo thường niên
Bạn có thể yêu cầu MEX – Multibank gửi cho bạn để kiểm tra. Chắc chắn 100% họ không có.
2 / Kiểm tra về các công ty trên trang vàng hoặc trang web của Nhà nước Chính phủ Mỹ
Bạn có thể kiểm tra các công ty ở California, Mỹ tại link sau: https://www.sos.ca.gov/business-programs/business-entities/
Chắc chắn 100%, không có công ty nào có tên MEX hoặc Multibank